امروز : چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۳

گفتگوی اختصاصی بادکتر علی جمشیدی معاونت سازمان تعزیرات حکومتی کشور

پیشنهاد از طریق پیامک

توسط knews - یک Aug 25, 7:37 ق.ظ

کونانی نیوز :طی نشستی که با جناب آقای دکتر علی جمشیدی معاونت مدیریت ومنابع سازمان تعزیرات حکومتی داشتیم از ایشان خواستیم که به تشریح وتوضیح سوابق علمی وتحصیلی ،اجرایی و……خود.بپردارد:

 دکترجمشیدی وطرهانی

نام :علی  

نام خانوادگی :جمشیدی      

سمت :معاونت توسعه ومدیریت ومنابع سازمان تعزیرات حکومتی کشور

 

 

 سوابق علمی وتحصیلی                                                      

۱-دکتری مدیریت منابع انسانی ۲-کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از دانشگاه شهید بهشتی ۳-لیسانس مدیریت از دانشگاه تهران ۴-عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور                                                                   

 

سوابق اجرایی:                                                                                                              

۱-معاون توسعه  مدیریت ومنابع سازمان تعزیرات حکومتی۲-مشاور معاونت فرهنگی واجتماعی وزارت علوم وتحقیقات فناوری۳- عضو شورای پِژوهشی معاونت فرهنگی وزارت علومٰ،تحقیقات وفناوری۴-سرپرست معاونت اداری ومالی سازمان تعزیرات حکومتی ۵-مدیرکل بودجه ،تشکیلات ونظارت بر طرحهای سازمان تعزیرات حکومتی۶-مدیر کل برنامه ریزی وتوسعه دانشگاه پیام نو۷-سرپرست اداره کل برنامه ریزی وتوسعه دانشگاه پیام نور۸-معاون اداره کل برنامه ریزی وتوسعه دانشگاه پیام نور۹-سرپرست دفترنظارتی وارزیابی دانشگاه پیام نور۱۰معاون دفتربودجه تشکیلات ونظارت برطرحهای سازمان تعزیرات حکومتی۱۱-معاون برنامه ریزی وامور تحقیقات دفتربرنامه ریزی اموزش وهمهنگی امور تحقیقات سازمان تعزیرات حکومتی۱۲معاون سیستمهای اطلاعاتی مدیریت دفتر رایانه ومدیریت اطلاعات سازمان تعزیرات حکومتی ۱۳-رییس شعبه ۸۹ بدوی سازمان تعزیرات حکومتی ۱۴ معاون اداره تعزیرات حکومتی شهریار ۱۵-رییس کمیته راهبردی آموزش وتوانمند سازی تعزیرات حکومتی ۱۶-رییس کمیته انتصابات تعزیرات حکومتی۱۷-رییس شورای فرهنگی تعزیرات حکومتی ۱۸مشاور اجرایی وعضوشورای راهبردی وعضو اجرایی پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی وزارت علوم ۱۹-دبیر کمیته ارتقاء سلامت نظام اداری ومقابله با فساد سازمان تعزیرات حکومتی ۲۰نماینده ومقام مجاز سازمان تعزیرات حکومتی در خرید فروش وانتقال اموال دولتی ۲۱-نماینده سازمان تعزیرات حکومتی در مراجع رفع اختلاف دستگاههای اجرایی ۲۲- عضو کمیسیون موضوع ماده۲ آیین نامه کار آموزان سازمان تعزیرات حکومتی -۲۳عضو کمیته راهبردی آموزش وتوانمند سازی سازمان تعزیرات حکومتی ۲۴ –دبیر کار گروه اجرایی دور کاری سازمان تعزیرات حکومتی ۲۵-عضو شورای تحول اداری سازمان تعزیرات حکومتی۲۶-عضو کار گروه پدافند غیر عامل سازمان تعزیرات حکومتی۲۷-دبیر وعضو ستاد  اجرایی هدفمند کردن یارانه ها در سامان تعزیرات حکومتی۲۸-عضو شورای فرهنگی سازمان تعزیرات حکومتی ۲۹ –عضو شورای عالی فناوری اطلاعات وارتباطاتسازمان تعزیرات حکومتی ۳۰-عضو کمیته طرح طبقه بندی مشاغل سازمان تعزیرات حکومتی ۳۱-عضو کارگروه حقوق ودستمزد سازمان تعزیرات حکومتی ۳۲عضو ستاد واقامه نماز سازمان تعزیرات حکومتی ۳۳-عضو کمیته رشته های دانشگاه پیام نور ۳۴دبیر وعضو بررسی دستور کار هیات امناءدانشگاه پیام نور ۳۵-دبیر کمیته انتصابات دانشگاه پیام نور۳۶-دبیر کمته تلفیق طرح تحقق دستور ریاست جمهوری در خصوص حذف تدریجی کنکور در دانشگاه پیام نور۳۷- دبیر شورای برنامه ریزی معاونت طرخ وبرنامه دانشگاه پیام نور ۳۸-مدیرگروه مدیریت دانشگاه پیام نور واحد شهریار …. 

 

سوابق پژوهشی     جمشیدی تعزیرات                                                                                                  

۱-تالیف دومقاله خارجی ۲-مقاله ای تحت عنوان طراحی مدل پیش بینی عملکرد سازمانهای خدماتی در محیط رقابتی ۳-مقاله تحت عنوان هوش هیجانی با شخصیت دانشجویان استعداددر خشان ۴-مقاله تحت عنوان بررسی عوامل موثر بر فرهنگ سیاسی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد پارس آباد۵-تالف مقاله ای تحت عنوان سازمانها یاد گیرنده۶-تالیف مقاله ای :تدوین الگوی ژنریک مدیریت کارراهه شغلی در صنایع تولید (مطالعه موردی:صنایع خودرو)۷-طراحی سیستم های پاداش وارزیابی در سازمان تعزیرات حکومتی ۸-بررسی رابطه ساختار سازمان با تعهد سازمانی در وزارتخانه دادگستری ،ارشاد ،اقتصاد ،و دارایی(پایان نامه ارشد)۹-بررسی ساختار تعزیرات حکومتی وارائه الگوی مطلوب۱۰-ترجمه مقاله ((کنکاش در مدیریت دانش :توافقها وعدم توافقها در جامعه دانشگاهی واجرایی (مجله پیک نور)۱۱-تالیف مقاله تاثیر ابعاد محتوایی بر ابعاد ساختاری در طراحی ساختار سازمان تعزیرات حکومتی ۱۲- تالیف مقاله رابطه ابعاد ساختاری (رسمیت ،پیچیدگی ،تمرکز)با تعهد سازمان ۱۳-تالیف مقاله الزامات ساختار مدیریت دولتی ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا ۱۴- تالیف مقاله ریسکهای عملیاتی در موسسات مالی ۱۵-مجری برنامه سه ساله دانشگاه پیام نور ۱۶مجری برنامه تدو.ین یک ساله دانشگاه پیام نور۱۷ مجری سند چشم انداز دانشگاه پیام نور ۱۸ مجری تدوین سند راهبردی پنج ساله در سازمان تعزیرات حکومتی ۱۹ مجری تدوین بر نامه یک ساله سازمان تعزیرات حکومتی   ..

 

برنامه آموزشی گذرانده وشرکت در سمینارها                                                                                     

 

۱-دوره های کامل ویژه تسلط بر مهارتها فناوری اطلاعات (شامل :بانک ها اطلاعاتی صفحه گسترده ها، واژه پردازها..

۲-دوره های کامل بهبود مدیریت  (شامل جریان شناسی سیاسی وفرهنگی ،برسی وضعیت فرهنگی اجتماعی کشور…. ..

۳-شرکت در دوره  اموزشی قوانین ومقررات اداری  واستخدامی ۴-شرکت در دوره آموزشی سیستم دبیرخانه وبایگانی مکانیزه۵- شرکت در دوره اموزش تلفیق بودجه وبرنامه ریزی ،برنامه ریزی وپیش بینی۶-شرکت در دوره اموزشی ساماندهی در بخش دولتی ۷-شرکت در کارگروه آموزشیطراحی وتدوین برنامه درسی اموزشی علمی – کاربردی به شیوه پودمانی۸-شرکت در دوره اموزشی توجیهی بدوخدمت کارکنان دولت ۹-شرکت در دومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی ۱۰شرکت در اولین همایشسالانه آموزش اقتصاد اسلامی ۱۱-شرکت در دوره آموزش ضمن خدمت روخوانی قران کریم ۱۲- شرکت در کارگاه مهارتی هفت گانه راینه ۱۳- مسئول امور هماهنگی گردهمایی خیرین دانشگاه ساز دانشگاه پیام نور۱۴-عضو کمیته بیست سومین گردهمایی روسای مراکز واحدهای دانشگاه پیام نور

تقدیر نامه:                                                                                                                        

تقدیر نامه از وزیر محترم دادگستری بابت ترویج فرهنگ نمازخوانی  ۲- تقدیرنامه از وزیر محترم دادگستری بابت احراز عنوان مدیر نمونه سازمان تعزیرات حکومتی ۳- تقدیر نامه از معاون محترم آموزشی وسنجش بابت برگزاری شایسته جلسات وساماندهی رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور 

سوابق تدریس:                                                                                                                         

۱-تدریس سازمان منابع ومدیریت در مقطع کارشناسی ارشد۲- تدریس اصول حسابداری ۱و۲در دانشگاه پیام نور از سال ۸۰ تا کنون در مقاطع کاردانی کارشناسی وکارشناسی ارشد۳-تدریس امارو کابرد آن در مدیریت ،آمار احتمالات ۱و۲ از سال ۸۰ تا کنون در مقاطع کاردانی وکارشناسی۴تدریس دروس مدیریت منابع انسانی ،رفتار سازمانی مدیریت اسلامی والگوهای آن از سال ۸۰ تاکنون در مقطع کارشناسی ۵-تدریس دروس حقوق اساسی ،تحقیق در عملیات ،روابط کار در سازمان آشنایی با سازمانهای دولتی ایران ،پروژه وکارورزی در مقطع کارشناسی ۶-تدریس دروس مبانی سازمان مدیریت دولتی واصول مدیریت وتئوری سازمان در پردیس دانشگاهی

انتشار در سایت کونانی نیوز

مصاحبه کننده ودرج :روح الدین طرهانی نژاد


۴۴ دیدگاه

دیدگاه های 1 - 44 از 44 دیدگاهاولین« قبلیبعدی »آخرین
 1. سلام خدمت دکترعلی جمشیدی وخسته نباشید . ما هم حمایت خودمون و خانواده شوهرمو اعلام میکنم. امیدی باش برای تمام مردم کوهدشت،کونانی و …. به امید دیدار

 2. با سلام. ما هم هستیم امیدوارم دردور بعدی نماینده مردم کوهدشت ایشون باشند

 3. با سلام.ما هم حمایت می کنیم امیدواریم در دور بعدی ایشون نماینده مردم کوهدشت باشند

 4. اقای دکتر ان شالله درپست های بهتر شما را ببینیم 

 5. واقعا دکتر جمشیدی لیاقت هر سمتی رادر این دولت تدبیر و امید دارد انشاالله که در اینده ایشان را در سمتهای بالاتر ببینیم (به امید خدا میبینیم)

 6. من تا روز قیامت مدیون دکتر هستم باشد که ما هم روزی جبران نماییم

 7. اقایی که این نظراتو تایید میکنی لطفا یه جمشیدی بگید بذار خودت باشی باشه.

 8. جمشیدی عزیز لطفآ موضع خودتونو مشخص کنید منتظر چی هستید دنیا محل گذر است ویک انسان عاقل هرگز دوبار از یک سوراخ نمی گذرد

 9. اقای دکترجمشیدی اگه بتونن این دوسال که مونده مثل قبلا بدون تبعیض کار کنه مطمئنا موفق میشه .چون خبرش تو بخش طرهان هم پیچیده امیدواریم موفق بشن ان شالله

 10. اقای کورانی فر هم که چند روز پیش به منصب معاونت استانداری رسیده فکر کنم قصد ش برای کاندیداتوری هستش .اینا اگه میخوان بیان یکی از شون بیاد یا جمشیدی یا کورانی فر یا حمزه فیضی

 11. اینم یکی مثل بقیه میاد فقط به فکر جیباشه نباید به کسی اعتمادکرد همشون اول مظلومند بعد گرگ میشن

  1. حتما خودت این کاره هستی عزیزم بلا سر حته حکیمِّ

  2. ادب داشته باش در مورد مردم خوب صحبت کن

 12. اقای دکتر جمشیدی راست میگن شما میخواید کاندید بشید

 13. منتظر نقد باشید!
  http://kivasht.blogfa.com/

 14. اقای دکتر لطفآ میشه از برنامه هاتون هم چیزی بگید تا ببینیم در ذهنتون چی میگذره

  1. خیلی ………… ای طرهانی
   ما………… چرانظرات کامل نشون نمیدی
   مطئن باش این سایتت حک خواهدشد..دیروزود داره سوخت وسوزنداره!!!!!!!!!!
   ———————————————————————–
   پاسخ شما :ما تموم نظرات را نشون میدمیم و نظراتی که حامی توهین هستش طبق قانون حذف می شود بعدش اون دانشگاهی که جنابعالی رفتی باید دربشو گل گرفت
   دوما آدمای مثل جنابعالی هستن که جلوی پیشرفت شهر میگرن سوما:من جواب فحش هاتو نمیدم چون منم مثل تو میشم چهارجواب ابلحان خاموشی است …

   مدیریت سایت

 15. البته اقای حمزه فیضی هم فکر کنم داره تجهیز قوا میکنه باید با دکتر مشورت داشته باشه فقط یکیشون بیاد که بتوانیم مثل دیگران شهرکونانی را سربلند کنیم

 16. اقای برادر طرهانی قرار شد سوالاتی که برای شما ایمیل میکنم را از اقای جمشیدی بپرسید وجواب را برای ما منعکس کنید لطفآ قوانین ارتباط رسانه ای را رعایت بفرمایید چون در سوالات من هرچند انتقاد است شاید به درد اقای جمشیدی بخوره.ممنون

 17. اقای جمشیدی مردی اصیل به تمام عیار است چون هیچ کس از ایشان بی بهره نشده است پس به ایشان تبریک میگم

 18. اقای جمیشدی هرکه را به سرای خوش است که دل درانجا خوش است

 19. جواب نداری پیامهارو حذف میکنی

 20. هرجوره مخلصتیم دکتر از رفاقت تا شجاعت تا تدبیر امید

 21. برادر عزیزم اقای جمشیدی لطف کنید به اقای ملکشاهی بگید دست از سر کونانی بردارن واقعآ کونانی با این همه بیشینه ومرکز طرهان حیف نیست

 22. اقای دکترجمشیدی نیاز هست به یه تعداد سوال پاسخ دهید بنده این سوالات را برای مدیریت این سایت ایمیل می کنم واقعآ واسه ما تعدادی از فرهنگیان منطقه مورد سوال قرار گرفته است .خواهشآ جواب بدید .چون ما شما را خیلی دوست داشتم اما با تعدادی سوال جدیدا مواجه شدیم

 23. ما جمشیدی را دوست داریم به خاطر اینکه به فکر ما جوانان هست به خاطر اینکه به فکر کونانی هست

 24. اقای جمشیدی اگه این کامنت ها را می بیند لطفا جواب بدبد مقصد بعدی کجاست؟

 25. این اقای جمشیدی طوری که من شنیدم ادم ساده اندیش وخوبی است موفق باشند

 26. ماهمه دکترجمشیدی را دوست داریم ودرخدمت ایشان هستیم بعدش اقای دکتر یک نفر است شرکت ایران خوردو نیست که استخدام داشته باشه وباید به خاطر تلاش وپشتکاری که در بعضی جاها داشتند تشکر کرد

 27. سلام بر دکتر جمشیدی مردی از دیار لرستان شهر کونانی انشاله همیشه موفق باشی

 28. اقای دکتر لطفآ بجز تیره طایفه خودتون از دیگر طایفه های کونانی استفاده کن چرا گیر دادی به همسایه ها واطرافیون خودتون,اصلاح کنیید.ممنون

  1. سلام اقای گلایه،ناشکری نکن قطعاٌ صلاح بر این بوده که از وجود انور شما استفاده نشود.اولاً با حرف شما کاملاً غیر کارشناسی و نامعقولی است. چرا جناب آقای دکتر از بیشتر تیره و طایفه های کونانی استفاده کرده،حتی خارج از شهر کونانی هم مثمر ثمر بوده
   یک سئوال؟
   ۱-دکتر از همه تیره ها فراتر از جناحی و اعتدال گونه استفاده کرده مثال:تیره‌ی حیدرخانی یا رعیت (شامل؛ یاره‌کن – لکن – کایلن):
   *تیره توشمال (منصوری):
   *هوز مه‌رضایی؛
   هوز الفت‌بگ – هوز خنجروگ – هوز برخوردار – هوز سلیمان – هوز جعفرخان
   هوز بساط‌بگی؛
   هوز بساط خان – هوز مهراو – هوز رحیم – هوز شکروگهوز عالی‌وگ – هوز خدایی – هوز آوه‌ختی – هوز ملا – هوز نعمت اله*هوز سلطان‌محمد(سلطی) – هوز دوله شه – هوزملکه – هوزگجی – هوز جوزلا – هوز مشی – هوز جونه مه – هوز مه‌لولایی – هوز موساوگ – هوز قمی
   تیره نویرعالی؛
   هوز پشم – هوز بختیار – هوز خونی چاه سرده
   آقای گلایه عزیز برو تحقیق کن از تعدادی از طوایف بالا بعد نظر بده
   دکتر نه تنها متعلق به کونانی و کوهدشت و لرستان نیست بلکه متعلق به همه کشور پهناور ایران اسلامی است.دکتر برای همه ی جوانان کشور که لایق و شایسته بودند حمایت نموده است واقعاً دست مریزاد دکتر-دوستت دارم

   *

 29. ما تحصیلکرده ها وکسانی در شهرستان کوهدشت هستیم باید از چنین افرادی الگو بگیریم هرچند ما جمشیدی های زیادی داریم اما اقای دکتر با توجه سوابق که مشاهده نمودم واقعا لایق برای هر پستی هستند امیدواریم که ایشان را در پست های بالاتر ومفیدتر برای شهرستانمان وهمچنین استان لرستان ببینیم که به چنین افرادی باید افتخار کرد

 30. با سلام خدمت دکتر عزیز وخسته نباشی امیدواریم پاقدم شما منشا خیر برکت برای ین شهرستان باشد ان شاالله واز برادرمون اقای طرهانی تشکر میکنیم که باعث شدن پل ارتباطی مستقیم شما با مردم باشند .ماهم درخدمت شماییم

 31. اقای طرهانی نژاد فعال باش ،کند هستی بعدازدکترجمشیدی به سراغ دیگران ازجمله قاسم صحرایی ،بیژن منصوری -عباسی فرد برو .مرسی با تشکر از شما مدیر جوان

 32. امیدواریم دکتر بیاید که جامعه فرهنگیان بانوان کو هدشت هم از ایشان حمایت خواهند کرد باید به اینطور افرادی میدان بدیم همه چی که ارثی نیست

 33. دکتر جمشیدی با این سوابق که دارند می توانند برای شهر تاثیر گذازر باشند در هر پستی که باشند دیگه نیاز نیست خودشون به زحمت بندازند برای نمایندگی این مردم کوهدشت عین مردم کوفه هستند هرچای که باد می وزد اونجا می وزند

 34. ما که از دیگران خیری ندیدیم شاید از این دکتر فرجی شود

 35. ۱۰۰/. دکتر

  1. ما درخدمت علی هستیم البته گردن ما حق دارند واقعا که ایشون می توانند برای کوهدشت حرفی داشته باشن اگه منت بگذارند وبیایند.

 36. خدا کند هرکی واسه این مردم بدبخت که دارن به خاطر بیچارگی وفقر اقتصادی دست به خودکشی می زنند صاحب مقام ومنصب شود اقای جمشیدی اگه می خواهید پا به میدان بذارید خواهشاخالصانه وبرای همه مردم کوهدشت بیا نه اینکه مثل اقای ملکشاهی فقط به فکر رومشگانه شما هم فقط کونانی را ببینی مطمنآ تمام لرستان داریم از بیکاری فنا میشیم گفتیم ملکشاهی خوبه متاسفانه اونم هم به فکر ریاستش به فکر وزارت بود که خوشبختانه کاندیدش باخت کرد توهم دریاب این مردم .موفق باشید اقای جمشیدی

  1. ایشان هیچ جای رسما اعلام کاندید شدن را نکرده

 37. سلام خدمت دکترعلی جمشیدی وخسته نباشید دوستان وهمکاران کوهدشتی با گذاشتن کامنت ونظر ازدکتر جمشیدی اعلام حمایت نمایید.جمشیدی در این مدت ثابت کرد مرد میدان است امید است بیاید

 38. ر دولت تدبیر وامید دکتر جمشیدی امیدی باش برای تمام مردم کوهدشت دکتر شما می توانید واز اقای طرهانی نژاد بابت این مصاحبه خیلی خیلی تشکر میکنم

 39. در دولت تدبیر وامید دکتر جمشیدی امیدی باش برای تمام مردم کوهدشت دکتر شما می توانید واز اقای طرهانی نژاد بابت این مصاحبه خیلی خیلی تشکر میکنم

 40. در دولت تدبیر وامید دکتر جمسشیدی امیدی باش برای تمام مردم کوهدشت دکتر شما می توانید واز اقای طرهانی نژاد بابت این مصاحبه خیلی خیلی تشکر میکنم

 41. درود بر مدیر جوان و با وجدان سایت کونانی نیوز
  ما تالحظه ای که جان در بدن داریم از دکتر جمشیدی حمایت میکنیم
  از برادر خوبمان جناب آقای روح الدین طرهانی نژاد(فوق لیسانس بیولوژی) پیشنهاد میکنیم.در آینده نزدیک مسئول ستاد انتخاباتی دکترجمشیدی باشید
  اگر حمزه فیضی نفر اول شورا شهر کونانی در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی پا به عرصه میدان نگذارد.قطعاً و بدون شک دکتر جمشیدی پیروز میدان است.به امید آنکه مرد اول شورای شهر کونانی از دکتر جمشیدی حمایت کند.وبدون شک دکتر هم این لطف را فراموش نمی کند.

 42. مابه جمشیدی افتخار می کنیم امیدواریم بقیه دوستان که در مسئولیت های مهم هستند بتونند برای شهرشون تاثیر گذار باشند.وباتشکر از اقای طرهانی لطفا ازبقیه دوستان کونانی هم مصاحبه کنید .

 43. واقعآچقدر سابقه داره این آقا از همه سابقه دارتره سابقه هاشو باید با گونی کشید

 44. اقای طرهانی نژاد تشکر می کنیم که بشتر دکتر جمشیدی را شنا ختیم یک افتخاراست برای مردم کوهدشت می دانیم دکتر جمشیدی یک نعمتی است واز گفتگوی اختصاصی شما کمال تشکر داریم موفق باشید انشاالله این گفتگو ها ادامه داشته باشد

  1. به امید خدای تعالی در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی ،یکی ازاین دو استاد عالی قدریعنی جناب آقای استادفیضی پور وجناب آقای جمشیدی نام نویسی خواهندکرد.باامید براینکه مردم عزیزشهر کوهنانی یکباردیگر حماسه افرینی نمایندوحمایت قاطع خودرا ازاین عزیزان اعلام دارند…

  2. آقای طرهانی آقای طرحانی اززحمات جنابعالی بابت اطلاع رسانی که دارید ممنون متشکریم،وازخدای منعان برای حضرتعالی آرزی پیروزی وسربلندی را خواهانیم

  3. مرد بزرگ دکتر جمشیدی

دیدگاه های 1 - 44 از 44 دیدگاهاولین« قبلیبعدی »آخرین

پاسخ دهید


6 × = پنجاه چهار

Advertisement